Kontakty

Siedziba firmy
Faximsoft
ul. Sęczkowa 70a
03-986 Warszawa


  • mgr inż. Aleksandra Gawińska
  • agawinska@faximsoft.pl
    tel. 607 535 675

  • mgr inż. Jerzy Freliszka
  • jfreliszka@faximsoft.pl
    tel. 510 707 498